Kącik zdrowia i urody

Kosmetolog a oświata zdrowotna

W rozwoju oświaty i kultury zdrowotnej oraz promowaniu prozdrowotnych zachowań w życiu codziennym duże znaczenie, szczególnie wśród młodzieży, mają lekarze i pielęgniarki a także pedagodzy (nauczyciele biologii, higieny, wychowania fizycznego) we współpracy z organizacjami młodzieżowymi. Lecz istnieje jeszcze jedno nieformalne medium, które, szczególnie wśród kobiet, umożliwia szerzenie oświaty zdrowotnej związanej z profilaktyką chorób skóry, nadmiernym opalaniem, paleniem papierosów, ryzykownymi zabiegami upiększającymi czy profilaktyką raka piersi czy szyjki macicy. Są to gabinety kosmetologiczne. Współczesny gabinet kosmetologiczny to nie tylko miejsce upiększania i pielęgnacji ciała ludzkiego, ale także obszar realizacji edukacji zdrowotnej i kształtowania zachowań prozdrowotnych. Kosmetolog ze względu na swoje wykształcenie doskonale nadaje się do roli promotora zdrowia, może stać się także realizatorem prozdrowotnych programów edukacyjnych.

Kosmetologia – kosmetyka lekarska to dziedzina medycyny zajmująca się metodami leczenia i pielęgnowania ciała, zwłaszcza skóry oraz jej przydatków włosów i paznokci. Opierając się na znajomości różnych działów medycyny, wypracowuje i wprowadza do praktyki metody korygowania wad i defektów wrodzonych albo związanych z chorobami lub wiekiem. Kosmetologia jest bardzo ważną i pożyteczną dyscypliną działalności, bowiem zaspokaja istotne potrzeby zdrowotne i kulturalne człowieka. Kieruje ona swoją uwagę na aspekty prewencyjne, które mogą przedłużyć młodość, sprawność, czyli ułatwić zachowanie zdrowia. W kontekście tak zarysowanych zadań kosmetologia ma bliski związek ze współczesną wizją promocji zdrowia, a ta z kolei wymaga różnych form edukacji zdrowotnej.

Istotną sprawą jest oddziaływanie kosmetologów poprzez dobry przykład. Kosmetolodzy muszą dbać o to, aby wiedza, którą propagują, nie stała w sprzeczności z ich własnym postępowaniem i ich nawykami. Muszą wierzyć w to, czego chcą uczyć innych. Oni odpowiadają za porządek, estetykę i higienę we własnym gabinecie. Oni powinni unikać używek, niewłaściwej diety, braku aktywności fizycznej czy przesadnego korzystania z ryzykownych zabiegów upiększających. Oni swoją życzliwością, postawą, kulturą i taktem, bezinteresownością i uczynnością, cierpliwością, empatią i autorytetem fachowym oraz wiedzą budują zaufanie i zachęcają do naśladownictwa. W pracy kosmetolodzy nieustannie prowadzą działalność wychowawczą i naśladowniczą – w codziennym kontakcie ze swoimi pacjentami, podczas przeprowadzania diagnostyki kosmetologicznej, wykonując zabiegi kosmetologiczne czy udzielając porady. Zgodnie z wykształceniem kosmetolodzy powinni prowadzić działalność oświatowo – zdrowotną w ramach swojej pracy zawodowej. Wyniki tej pracy w dużej mierze zależą od poczucia odpowiedzialności zawodowej i zamiłowania do niej oraz od stopnia przygotowania w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej. Podstawową zasadą skutecznej edukacji zdrowotnej pacjenta gabinetu kosmetologicznego jest uzasadnianie postępowania profilaktycznego, zainteresowanie i zachęcanie do zmiany postępowania. Największą rolę odgrywają rozmowy indywidualne z klientem. Mogą one mieć charakter informacji, porady czy instruktażu. Rozmowa indywidualna daje większą możliwość oddziaływania edukacyjnego niż inne formy, gdyż dotyczy aktualnej sprawy zdrowotnej danej osoby a intymny nastój gabinetu zdrowia i urody oraz regularność wizyt sprzyjają otwarciu się i nawiązaniu życzliwej relacji między kosmetologiem a pacjentem.

Fragment  artykułu.

mgr Joanna Klonowska

Ten artykuł idealnie obrazuje kierunek, w którym podąża współczesna kosmetologia i jest to również kierunek w którym ja będąc pielęgniarką i kosmetyczką podążam, dlatego chciałabym przypomnieć i zaprosić na indywidualne konsultacje, porady z zakresu zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania, a także  jaki ma to wpływ na wygląd naszej skóry.

About the author: EVITA

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.